Jerzy Bereś

31 X – 5 XII 1971

Museum Bochum, Bochum [katalog]
Podczas otwarcia przeprowadzona manifestacja „Rekonstrukcja”

 

 

fotografie kolorowe Władysław Hasior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś