Jerzy Bereś

18 XI – 9 XII 2022

Galeria Krypta u Pijarów, Kraków
Kurator: Jerzy Hanusek

 

Fot. Anna Czekaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś