Jerzy Bereś

8 IV – 15 V 1988

Galeria 72, Muzeum Okręgowe w Chełmie

 

Fot. Grzegorz Zabłocki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś