Jerzy Bereś

9 III 1984

Galeria Sztuka-Religia-Nauka, Papieska Akademia Teologiczna, Kraków
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś