Jerzy Bereś. Dokumenty manifestacji z lat 1968-1980

luty 1981

Galeria Krzysztofory, Kraków
Otwarciu wystawy towarzyszyła manifestacja „Czyste dzieło pt. AKT”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś