Jerzy Bereś. Dokumenty manifestacji z lat 1968-1980

listopad 1981

Galeria BWA w Lublinie
Podczas otwarcia wystawy manifestacja  „I DIALOG Z MARCEL DUCHAMP”

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś