Jerzy Bereś. Msza romantyczna

wrzesień 1978

Galeria Krzysztofory w Krakowie
wystawa została zbudowana podczas manifestacji „Msza romantyczna”

 

 

fot. czarno-białe: Leszek dziedzic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś