Jerzy Bereś. Ołtarz Globalny

2005

Galeria Krzysztofory, Kraków

 

Fot. Marek Gardulski

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś