Jerzy Bereś. Runda romantyczna

2000

Galeria Grodzka, Lublin

 

fot. Andrzej Polakowski

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś