Jerzy Bereś. Rzeźba

V – VI 2002

Miejska Galeria sztuki w Zakopanem
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś