Jerzy Bereś. Rzeźby, dokumenty

29 X – 30 XI 1990

Galeria BWA, Zielona Góra [katalog]
Podczas otwarcia wystawy został przeprowadzona manifestacja „Paradox”

 

Fot. Tomasz Gawałkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś