Jerzy Bereś. Rzeźby – prace z zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi

lipiec / sierpień 1993

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Częstochowie

 

fot. Jerzy Piwowarski

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś