Jerzy Bereś. Rzeźby z drewna

 10 VI – 30 VII 2022

Galeria Dawida Radziszewskiego, Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś