Jerzy Bereś. Ślady wydarzenia Przepowiednia I

styczeń 1968

galeria Foksal, Warszawa
wystawa po manifestacji „Przepowiednia I” (6 I 1968)

 

fot. Eustachy Kossakowski

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś