Jerzy Bereś. Ślady wydarzenia Przepowiednia II

2 – 10 III 1968

Galeria Krzysztofory, Kraków
wystawa po manifestacji „Przepowiednia II”

 

fot. Jacek Stokłosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś