Jerzy Bereś, Tomasz Mróz

 24 XI 2018 – 12 I 2019

Galeria Dawida Radziszewskiego, Warszawa

 

Foto Robert Świerczyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś