Jerzy Bereś. Transfiguracja II

18 – 28 IV 1975

Galeria Desy przy ulicy św. Jana, Kraków [katalog – ulotka]
wystawa była śladem po manifestacji „Transfiguracja II”

 

fot. Jacek szmuc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś