Jerzy Bereś. Zwidy, Wyrocznie, Ołtarze, Wyzwania

IX – XI 1995

Muzeum Narodowe w Krakowie [katalog]
kurator: Aleksandra Węcka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś