Jerzy Bereś. „Żywy pomnik – Przepowiednia II 1968-1988”

17 XI – 12 XII 1993

Galeria BWA „Awangarda”, Wrocław
Podczas otwarcia wystawy ma miejsce „III prezentacja żywego pomnika przepowiednia II”

 

kurator: Wojciech Stefanik
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś