Klaskacz

1970
145 x 175 x 40 cm; drewno, łańcuszek
(w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi)

Foto: dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki w Łodzi

Fot. Wojciech Plewiński

Wystawa „Dokumenty rzeczowe”, BWA Bydgoszcz, X-XI 2004, fot. Wojciech Woźniak

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś