Krawat i pisanki

styczeń 1969

Galeria Foksal, Warszawa, manifestacja w ramach wydarzenia Asamblaż zimowy (od 18 I)

 

Brak opisu manifestacji.

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś