Maria Pinińska-Bereś

1992

Galeria BWA, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś