Maria Pinińska-Bereś

lipiec / sierpień 1993

Galeria Oranżeria. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

 

 

Fot. Jerzy Hanusek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś