Maria Pinińska-Bereś. Living Pink

10 IX – 20 X 2019

The Approach Gallery, Londyn

 

Foto dzięki uprzejmości The Approach Gallery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś