Maszynka miłości

1969

90 x 51 x 69 cm; drewno, papier mâché; korba metalowa, polichromia
( w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu)

 

 

Fot. Marek Gardulski

Fot. Jacek Szmuc

Fot: dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego we Wrocławiu

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś