Obraz

6 XII 1981

Akademia Muzyczna w Krakowie

 

Opis manifestacji:

Wnętrze Auli Akademii Muzycznej (Wyższa Szkoła Muzyczna) w Krakowie. Trwa strajk okupacyjny uczelni. Na zewnątrz oraz w hallu flagi, transparenty. Warty z opaskami pilnują porządku, dyżurują na wypadek prób prowokacji lub pacyfikacji strajku. W centralnym miejscu Auli, od strony wejścia, stoi „Ołtarz Spełnienia” (1978). Na ścianach rozwieszono, zasłaniając portrety różnych dostojników i rektorów uczelni, 21 plansz płóciennych, które towarzyszyły w 1978 roku „Mszy Romantycznej”. Na „Ołtarzy Spełnienia” stoi kilka pojemników z farbami. Akcja. Autor wchodzi nagi, bierze z „Ołtarza” kubki z farbą i staje na środku Auli. Zaczyna obracać się wokół własnej osi. Podczas obrotu zatrzymuje się kilka razy malując za każdym razem na swoim ciele jedną literę, każdą w innym kolorze. Powstaje słowo OBRAZ. Zwraca się teraz do publiczności. Parafrazując ludowe powiedzenie mówi, że jest okazja, by porozmawiać z obrazem, w przeciwieństwie do dziada, „który mówił do obrazu, a obraz doń ani razu”. Mówi o paradoksie performance’u, który polega na wzajemnym uprzedmiatawianiu się autora i publiczności. Jednym wyjściem z tego stanu jest rozpoczęcie interpodmiotowej dyskusji o sztuce. Mimo początkowych trudności dyskusja się rozwija. Po wyschnięciu napisu autor ubiera się. Dyskusja trwa dalej, do późnej nocy.

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś