Obraz I

1963

130 x 70 cm; drewno, łyko, polichromia
(w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie)

 

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś