Obraz II (czerwony)

1963

150 x 50 cm; drewno, sznur, polichromia
( w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie)

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś