Ołtarz globalny

2003/2004

264 x 217 x 149 cm; drewno, płótno, tasiemka, polichromia

 

 

Galeria Krzysztofory w Krakowie, fot. Marek Gardulski

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś