Ołtarz mądrości

1980/1981

174 x 120 x 60 cm; drewno, sznur, metalowy dzwonek, polichromia
(w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach)

 

 

Wystawa „Dokumenty rzeczowe”, BWA Bydgoszcz, X-XI 2004, fot. Wojciech Woźniak

 

Jerzy Bereś, „Ołtarz mądrości”, 1981, fot. A. Polakowski

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś