Ołtarz polski

2011

drewno, tkanina, polichromia
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś