Ołtarz romantyczny

1973

172 x 180 x 45 cm; drewno, tkanina, skóra podkowy, płótno, polichromia
( w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie)

 

Fot. Marek Gardulski

Fot. Anna Kłosowska

Fot. Anna Kłosowska

Fot. Anna Kłosowska

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś