Ołtarz spełnienia

1978

190 x 210 x 400 cm; drewno, metalowy gong, płótno, sznurek
Dokument rzeczowy po manifestacji „Msza romantyczna”, Galeria Krzysztofory, Kraków 16 IX 1978. Obiektowi towarzyszy 21 płóciennych plansz dokumentujących wcześniejsze manifestacje.
Po wybuchu stanu wojennego zaginął, został odtworzony przez artystę w roku 2005
(w zbiorach Bielskiej Galerii BWA w Bielsku-Białej)

 

 

„Msza romantyczna”, Galeria Krzysztofory, Kraków, 16 IX 1978

„Msza romantyczna”, Galeria Krzysztofory, Kraków, 16 IX 1978

„Msza romantyczna”, Galeria Krzysztofory, Kraków, 16 IX 1978

„Msza romantyczna”, Galeria Krzysztofory, Kraków, 16 IX 1978

Wystawa „Jerzy Bereś. Sztuka zgina życie”, Bunkier Sztuki, Kraków, 12.06–09.09.2007, fot. Marek Gardulski

Wystawa „Jerzy Bereś. Sztuka zgina życie”, Bunkier Sztuki, Kraków, 12.06–09.09.2007, fot. Marek Gardulski

Wystawa w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku Białej

Wystawa w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku Białej

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś