Ołtarz szczerości

1976

40 x 50 x 50 cm; drewno, butelka, płótno, polichromia
dokument rzeczowy z manifestacji „Rytuał szczerości”, Galeria na Piętrze, Łódź, 4 V 1976

 

 

Jerzy Bereś, „Rytuał szczerości”, Galeria na Piętrze, Łódź, 4 V 1976

„Rytuał szczerości”, Galeria na Piętrze, Łódź, 4 V 1976

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś