Ołtarz twarzy

1974

102 x 230 x 70 cm; drewno, metal, sznur, chleb
dokument rzeczowy z manifestacji „Ołtarz Twarzy, Galeria Studio, Warszawa, 9 XII 1974
(w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu)

 

Fot. dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego we Wrocławiu

 

Wystawa „Sztuka zgina życie”, Bunkier Sztuki, Kraków, 12.06-9.09.2007, fot. Marek Gardulski

Wystawa „Sztuka zgina życie”, Bunkier Sztuki, Kraków, 12.06-9.09.2007, fot. Marek Gardulski

Jerzy Bereś, „Ołtarz twarzy”, Galeria Studio, Warszawa, 9 XII 1974

Jerzy Bereś, „Ołtarz twarzy”, Galeria Studio, Warszawa, 9 XII 1974

Jerzy Bereś, „Ołtarz twarzy”, Galeria Studio, Warszawa, 9 XII 1974

Jerzy Bereś, „Ołtarz twarzy”, Galeria Studio, Warszawa, 9 XII 1974

Jerzy Bereś, „Ołtarz twarzy”, Galeria Studio, Warszawa, 9 XII 1974

Jerzy Bereś, „Ołtarz twarzy”, Galeria Studio, Warszawa, 9 XII 1974

Jerzy Bereś, „Ołtarz twarzy”, Galeria Studio, Warszawa, 9 XII 1974

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś