Ołtarz wolności

2001

350 x 300 x 80; drewno, płótno, łyko, polichromia
(w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku)

 

Foto dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Gdańsku

Foto dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Gdańsku

Fot. Marek Gardulski

Fot. Marek Gardulski

Fot. Marek Gardulski

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś