Ołtarz zmian

1978

350 x 350 x 300cm; wood, płotno, metalowe dzwonki, miotły, polichromia
(w zbiorach Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu)

 

Fot. Marek Gardulski

Fot. Weruszka Szmuc

Fot. Weruszka Szmuc

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś