Party-Tura emeryczna (śmieć)

1973

115 x 91 x 45 cm; stojak metalowy, sklejka, papier mâché, papier, polichromia

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś