Party-Tura III (z grzebieniem)

1994

120 x 56 x 46 cm; stojak metalowy, sklejka, gąbka obleczona płótnem, polichromia
( zborach Muzeum Narodowego we Wrocławiu)

 

 

Foto dzięki uprzejmość Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Fot. Marek Gardulski

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś