Pax

1976/1977

130 x 132 x 40 cm; drewno, polichromia
( w zbiorach Muzeum Okręgowego w Chełmie)

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś