Pieczęć

2004

80 x 80 cm; płótno
dokument rzeczowy z manifestacji „Pieczęć”, Ośrodek Sztuki Performance, Centrum Kultury, Lublin, 4 VI 2002

 

 

Wystawa „Dokumenty rzeczowe”, BWA Bydgoszcz, X-XI 2004, fot. Wojciech Woźniak

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś