Popiersie starej kobiety

1955

59 x 62 x 40 cm; gips, odlew; praca studencka
( w zbiorach Muzeum Zamojskich w Kozłówce)

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś