Projekt „Żywego pomnika pt. „Arena”

1970

29.2 x 41;  rysunek na papierze, będący projektem Żywego pomnika pt. „Arena”.
(w zbiorach Muzeum Współczesnego we Wrocławiu)
Tekst na rysunku:
Na płaskim terenie o znośnej glebie wyznaczyć płaszczyznę  w kształcie koła o średnicy 25 metrów. Podzielić ją na połowę linią prostą. Pole północne wybetonować. W wyczuwalnym środku pola wybetonowanego osadzić pień grubego drzewa pionowo korzeniami do góry. Na przygotowanym do uprawy polu południowym posadzić kółko młodych drzewek tego samego gatunku, co pień osadzony w betonie. W środku koła umieścić stałą jednoosobową ławkę. Wokół wyznaczonego koła w odstępie potrzebnym na wydeptaną ścieżkę ustawić szereg ławek parkowych.

 

 

Inny rysunek do Żywego pomnik pt. „Arena”

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś