Rekonstrukcja „Punktu obserwacyjny zmian w sztuce”

w budowie

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś