Stół II – Uczta

1968

80 x 177 x 40 cm; drewno, papier mâché, płotno, rysunek, polichromia
( w zbiorach Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu)

 

Fot. Marek Gardulski

Fot. Maciej Węgrzyn

Fot. Maciej Węgrzyn

Fot. Maciej Węgrzyn

Fot. Maciej Węgrzyn

Fot. Uta Hanusek

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś