Taczki globalne

2004/2005

353 x 495 x 195 cm; drewno, płótno, kamień, polichromia
( w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie)

 

 

 

Fot. Marek Gardulski

Fot. Marek Gardulski

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś