Walec osądu

1994

120 x 380 x 250 cm, drewno, kamień, juta
Dokument rzeczowy po manifestacji „Wyzwanie II”, Galeria BWA w Lublinie, 20 X 1994
(w kolekcji: Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych)

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś