Wózek romantyczny

1975

316 x 123 x 55 cm; drewno, juta,metalowe dzwonki, polichromia
Rzeźba użyta w „Manifestacji romantycznej”, Rynek Główny, Kraków 18 XI 1981 oraz w powtórzeniach także na Rynku Głównym w latach 2000, 2006, 2011, 2014, 2017
(w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie)

 

Wystawa „Dokumenty rzeczowe”, BWA Bydgoszcz, X-XI 2004, fot. Wojciech Woźniak

Jerzy Bereś, „Manifestacja romantyczna”, Rynek Główny w Krakowie, 18 XI 1981

Jerzy Bereś, „Manifestacja romantyczna”, Rynek Główny w Krakowie, 18 XI 1981

Jerzy Bereś, „Manifestacja romantyczna”, Rynek Główny w Krakowie, 18 XI 1981

Jerzy Bereś, „Manifestacja romantyczna”, Rynek Główny w Krakowie, 18 XI 1981

Jerzy Bereś, „Manifestacja romantyczna”, Rynek Główny w Krakowie, 18 XI 1981

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś