Wystawa Grupy Krakowskiej

1995

Galeria Krzysztofory, Kraków
copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś