X Spotkania Krakowskie

13 X – 12 XI 1995

Galeria Bunkier Sztuki Kraków [katalog]

W trakcie „X Spotkań Krakowskich” wykonanie akcji Kobieta z drabiną (18 X 1995)

 

 

copyright Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia, 2022 | made by studio widok

maria
pinińska
bereś